Astro 力挺 SME I 小生意大学问 I SME I Small Business Big Ideas

我们诚邀力争上游的SME一起来参与Astro企业大联盟 4.0 及企业问诊脸书直播、网络独家论坛、线上课程及企业棒帮忙工作坊等系列活动,与专家导师一起观察、学习、改变经济新形态,为中小企业注入强心针!

Astro
力挺 SME  I 小生意大学问 I SME
I  Small
Business Big Ideas